Finalizarea proiectului „Creare unitate nucleară Medinvest Buzău”

Comunicat de presă

CENTRUL MEDICAL MEDINVEST SRL, în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul „Creare unitate nucleară Medinvest Buzău”, cod SMIS 113258, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii. Prioritatea de investiții 2.2 A – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Detalii proiect

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului a fost de 4.539.493,83 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este din Fondul European de Dezvoltare Regionala este de 2.572.454,04 lei.

Obiectivul general al proiectului a constat în diversificarea gamei de servicii, îmbunătățirea și sporirea tehnologiei utilizate în scopul de a deveni un actor important regional în domeniul de activitate, respectiv sectorul serviciilor medicale private. Obiectivul pe termen mediu: achiziționarea de echipamente medicale (unele unice la nivel regional) care să sprijine extinderea gamei de servicii, investigații și analize și de a crea noi locuri de muncă în contextul extinderii activității.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Achiziționarea de echipamente medicale moderne (CT, RMN, Osteodenisitometru, Ecograf Doppler mobil, RX dentar) de ultima generație și software medical modern
  2. Angajarea a cel puin 5 noi persoane, din care minim 2 din categoria persoanelor defavorizate
  3. (Re) Certificarea activității cabinetului pe specific medical, de mediu și condiții de muncă (ISO și RENAR)

Implementarea și impactul proiectului

Impactul proiectului la nivel local/regional este strâns legat de reducerea șomajului (prin angajările realizate) dar și reducerea morbidității în rândul populației și creșterea speranței de viață prin creșterea accesului la echipamente medicale moderne în regiune.

Durata de implementare a proiectului a fost de 48 luni, respectiv din 13.03.2017 până în 31.03.2021.

Informații suplimentare se pot obține la:

Dl. Costache Paul, administrator, e-mail: gabrielacostache@outlook.com tel: 0722510360

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.