Drepturile și obligațiile pacienților și vizitatorilor

 

În conformitate cu Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, pacienții au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare și materiale. Pacientul are dreptul de a fi respectat persoană umană, fară nici o discriminare.

Dreptul pacientului la informația medicală
 • dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și la modul de a le utiliza;
 • dreptul de a fi informat asupra regulilor și obiceiurilor pe care trebuie le respecte pe durata spitalizării;
 • dreptul de a fi informat asupra stării de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii, tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre diagnostic și prognostic;
 • dreptul de a decide dacă mai dorește fie informat, în cazul în care informațiile prezentate de către medic i-ar cauza suferință;
 • dreptul de a cere în mod expres nu fie informat și de a alege o altă persoană care fie informată în locul său;
 • dreptul de a cere și de a obține o altă opinie medicală;
 • dreptul de a solicita și de a primi, la externare, un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului și îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.
Consimțământul informat al pacientului privind activitățile medicale
 • pacientul are dreptul refuze sau oprească o intervenție medicală asumandu-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa;
 • consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului;
 • în cazul în care pacientul necesită o intervenție medicală de urgență, consimțământul reprezentantului legal nu mai este necesar;
 • consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord;
 • consimțământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învățământul medical clinic și la cercetarea științifică;
 • pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fară consimțământul său, cu excepția cazurilor în care imaginile sunt necesare dignosticului sau tratamentului și evitării suspectării unei culpe medicale.
Dreptul la confidentialitatea informațiilor și viață privată a pacientului
 • toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia;
 • informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres;
 • pacientul are acces la datele medicale personale; orice amestec în viață privata, familial a pacientului este interzis, cu excepția cazurilor în care aceasta imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate și numai cu consimțământul pacientului.
Drepturile pacientului la tratament și îngrijiri medicale
 • pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material și de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale;
 • pacientul internat are dreptul și la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara centrului; pacientul are dreptul la ingrjiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare;
 • pacientul are dreptul beneficieze de asistență medicală de urgență, de asistență stomatologică de urgență și de servicii farmaceutice, în program continuu.
Ca beneficiari ai actului medical, pacienții trebuie respecte următoarele norme
 • să respecte curățenia în saloane, la toaletă și pe holurile spitalului;
 • să nu părăsească incinta spitalului în haine de salon;
 • să respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului;
 • să aibă o conduită civilizată față de personalul medico-sanitar;
 • să păstreze liniștea pentru a nu deranja ceilalți pacienți;
 • să nu intre în locurile cu acces controlat;
 • să nu introducă și consume băuturi alcoolice;
 • în cazul observării dispariției unor bunuri personale, să anunțe imediat asistenta șefă a secției/compartimentului;
 • să nu păstreze alimentele pe pervazul geamurilor. Alimentele se păstrează în frigider;
 • să nu fumeze în cadrul instituției (inclusiv în băi, oficii etc) și în curtea acesteia.
Pacientul este informat că: 
 • ținuta obligatorie în spital este pijama și papuci de interior;
 • efectele personale sunt păstrate în vestiare;
 • Spitalul Medinvest Mărăcineni nu raspunde de obiectele de valoare depozitate în vestiare sau în salon;
 • datele personale sunt păstrate în dosarul medical și sunt utilizate doar la întocmirea raportărilor statistice solicitate de instituțiile abilitate;
 • datele obținute sunt confidențiale și nu vor fi comunicate în alte scopuri fară avizul pacientului, decât în cazuri speciale, la organele de cercetare penală, instanțele judecătorești și la organele de control.

 

Spitalul Medinvest Mărăcineni asigură accesul neîngrădit al pacienților, aparținătorilor și vizitatorilor la registrul de sugestii, reclamații și sesizări.